10 до 18 ч.

понеделник-петък

Русе

ул. Любомир Пипков 2

0877 23 45 45

[email protected]

Сравни имоти

50 документа са необходими за строеж на къща

50 документа са необходими за строеж на къща

Общо 50 проектни документа са необходими в България за разрешение за строеж на жилищна сграда. За същата процедура в Англия институциите изискват 3 документа, а в Германия – 9.

Това стана ясно от доклад за административната тежест в строителството в Европа, който представи на бизнес форум Адриана Спасова, председател на Българското общество по строително право.

Режимът за одобрение на проекти у нас е най-бюрократичният в цяла Европа”, посочи Спасова, цитирана от вестник “Труд”. Причините са дългите срокове за разрешение на строеж, множеството проектни документи, които изискват институциите, увеличението на административните разходи и такси по време на процеса, както и липсата на “мълчаливо съгласие”.

Според доклада, администрацията в България изисква една процедура в повече за разрешение в строителния процес, за разлика страни като Франция и Германия, където режимът е един. Двете процедури, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), са за издаване на разрешения за строеж и въвеждане на готовите строежи в експлоатация.

Спрямо времето за одобрение на строеж на жилищна сграда сме на второ място по административна тежест на Стария континент, като за това чакаме средно 51 дни, а преди нас по бюрокрация е само Франция с 60 дни. В Италия и Англия обработват документите за ден.

За да се намали административната тежест е нужно проектантите да носят отговорност за строежа през целия процес. В момента за всичко е отговорен само архитектът на сградата”, заяви пред журналисти главният архитект на Столична община Здравко Здравков. По думите му единственият възможен начин хората да намалят достъпа си до администрацията е създаването на максимален брой електронни услуги, включително и в сектор строителство.

По отношение на въвеждането на електронните документи, считам, че първата стъпка е направена с изменението на ЗУТ, а именно внасянето на документите в общинската администрация в хартиен и електронен вид. Това ще стимулира общинските администрации да създадат обезпеченост да одобряват електронните документи и да издават разрешителните за строеж в електронен вид”, каза инж. Милка Гечева, началник на ДНСК.

В момента отново тече преглед на административните режими и ще се набележат точките, в които може да се намали тежестта”, коментира още Гечева.

Нужна е дигитализация на процесите в Закона за устройство на територията. Това заяви строителният министър Николай Нанков. Той посочи и че ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи, като коментира, че в това отношение е свършена много работа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но възможностите на кадастралната информационна система не се използват пълноценно.

Министърът даде за пример, че всички общини в страната, без София, продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза за проектиране. Електронната кадастрална скица не се ползва от данъчните служби. Затова е необходимо да бъде оптимизирана връзката между административните органи в страната.

източник: profit.bg

Related posts

Какво ще се промени в пазара на недвижими имоти след кризата?

Вероятно си задавате много въпроси. Особено ако Ви...

Continue reading

Забавя се ръста на цените на недвижимите имоти в България

Цените на имотите в България продължават да се...

Continue reading

Как ще се движат цените на жилищата през 2019 г.?

Номиналното нарастване на цените на жилища през 2019 г....

Continue reading

Join The Discussion

Privacy Policy Settings