10 до 18 ч.

понеделник-петък

Русе

ул. Любомир Пипков 2

0877 23 45 45

[email protected]

Сравни имоти

261 млн. евро са вложени през 2016 г. в инвестиционни имоти у нас

Пазарът на инвестиционни в България продължава да се развива в позитивна насока, това показва последното проучване на Colliers. Общата стойност на сделките в страната надхвърля нивата от 2015 г. и достига 261 млн. евро за 2016 г. Най-големите транзакции са продажбата на Sofia Airport Center, логистичната база на СОМАТ и Стоков Базар Илиянци и делът им е 36%.

През второто полугодие най-много са сделките с хотели (27%), които изместват от първата позиция сделките с офис площи. През първото полугодие бизнес имотите са заемали 50% от общия дял, докато през второто процентът им е 18%, равен на този на сделките с търговски площи.

Компанията отчита и завръщане на интереса към индустриални и логистични имоти, чиито дял е около 20%. През 2016 г. транзакциите с имоти, генериращи доход, надвишават значително (65%) тези с активи, придобити със спекулативна цел (19%) или за собствено ползване (16%).

Най-активни участници на пазара са българските купувачи – 75%, спрямо международните. Наблюдава се стабилно нарастване на делът на инвеститорите в недвижими имоти през последните години от 65% през 2015 г. до 84% през 2016 г. за сметка на крайните ползватели.

При офисните и търговските площи нивата на възвращаемост понижават стойностите си от 2015 г. от 8.75%, а при индустриалните площи запазват нивата си – 11%. Очаква се инвестиционни сделки с мащабни генериращи доход качествени активи, договорени в края на 2016 г. и с предстоящо финализиране в началото на 2017 г., да понижат тези проценти с още 0.5% до 1%.

Трендът на положителното развитие на пазара ще продължи и инвестиционният обем към края на годината да надхвърли този от 2016 г., прогнозират от Colliers. Нивата на възвращаемост обаче ще се свият.

Броят на сделките с недвижими имоти в страните от Централна и Източна Европа ще се увеличава и заради нарасналото финансиране от други източници. Азиатските и южноафриканските инвеститори все повече ще навлизат на пазари от ЦИЕ, които преди са били приоритет за германските, британските и американските инвеститори.

Related posts

Какво ще се промени в пазара на недвижими имоти след кризата?

Вероятно си задавате много въпроси. Особено ако Ви...

Continue reading

Забавя се ръста на цените на недвижимите имоти в България

Цените на имотите в България продължават да се...

Continue reading

Как ще се движат цените на жилищата през 2019 г.?

Номиналното нарастване на цените на жилища през 2019 г....

Continue reading

Join The Discussion

Privacy Policy Settings